Øst-Telemarkens Brukseierforening (ØTB) er en forening av kraftverkseiere i østre del av Skiensvassdraget og har ansvar for kraftreguleringene i denne del av vassdraget, herunder blant annet Møsvatn, Mårvatn, Kalhovdfjorden og Tinnsjøen. Brukseierforeningens eiere er Norsk Hydro ASA, Statkraft Energi AS, Skagerak Kraft AS, Tinfos AS og Skien Kraftproduksjon AS (Akershus Energi Vannkraft AS).

Møsvatn er regulert 18,5 meter mellom kote 900,00 og 918,50.
Møsvatns vannstand 17.11.2018 er kote: 917,08
Tinnsjøen er regulert 4 meter mellom kote 187,62 og 191,62.
Tinnsjøens vannstand 17.11.2018 er kote: 191,56
Heddalsvatn er ikke regulert og har en normalvannstand på kote 15,65
Heddalsvatns vannstand 17.11.2018 er kote: 16,25
Mårvatn er regulert 21,28 meter mellom kote 1100,00 og 1121,28.
Mårvatns vannstand 12.11.2018 er kote: 1120,11
Kalhovdfjorden er regulert 11,11 meter mellom kote 1075,50 og 1086,62
Kalhovdfjordens vannstand 12.11.2018 er kote: 1085,26
Lufttemperatur ved Møsvatn 17.11.2018 Min: -1,5 Maks: 5,0