Moflåt kraftstasjon

Moflåt

T.v. Dam Mæland. Inntaksdam for Moflåt kraftverk. T.v. er Måna og t.h. utløpskanalen for Såheim kraftverk.
Disse to løper sammen og går videre til Moflåt kraftverk gjennom kanalen t.h.

EierNorsk Hydro
Installert effekt (MW)30
Produksjonssnitt (GWh/år)157
Type turbin157 1 Francis/Vertikal
Maks vannføring (m3/s)80
Fallhøyde (meter)46
Satt i drift1951
Tilløpstunnel5660 m