Årlifoss kraftverk

Årlifoss

Kraftverket ligger i Tinnelva og utnytter fallet i Årlifossdammen. Dammen er 26 m høy og bygd i Z-form for å få tilstrekkelig flomløp.
For å ta seg av den tids tømmerfløting, ble det bygd en 180 m lang tunnel forbi anlegget.
Nye Årlifoss kraftstasjon ble satt i drift i 1989. Dammen ble ombygd i 2001- 2003.

EierSkagerak Kraft AS
Installert effekt (MW)23
Produksjonssnitt (GWh/år)131
Type turbin1 Kaplan
Maks vannføring (m3/s)160
Fallhøyde (meter)16,5
Satt i drift1915 - 1989
TilløpstunnelDriftstunnel: 120 m Tverrsnitt: 73 m2