Naturen i arbeid

Øst-Telemarkens Brukseierforening (ØTB). Gjennom 100 år. (1903-2003). Produsert av Nor-Rec – 3840 Seljord