Tinfos 2

Tinfos 2

Tinfos 2 skulle utnytte halvparten av Sagafossen i Tinnelva, og for å få til dette ble vannet først ført gjennom en 900 m lang kanal, Holtakanalen.

Deretter gikk det gjennom en rørledning ned til kraftstasjonen ved elva. De tre eldste aggregatene er stengt av, men aggregatet fra 1926 er fortsatt i bruk og er under rehabilitering i 2003.

EierTinfosAS
Installert effekt (MW)4
Produksjonssnitt (GWh/år)
Type turbin3 Francis
Maks vannføring (m3/s)15 (79 m3/s den gangen det var full drift)
Fallhøyde (meter)29,5
Satt i drift1912/1926 (aggregat 4)
Rørledning60 m