Mår kraftverk

Mår

Kraftstasjon og transformatorstasjon ligger ca 300 m inne i fjellet. Maskinsalen er 86 m lang og like høy som et sju etasjers hus.
Ved sida av rørene som går fra fordelingsbassenget og ned til kraftstasjonen, finner vi en av verdens lengste tretrapper – 3875 trinn.

EierStatkraft
Installert effekt (MW)180
Produksjonssnitt (GWh/år)1005
Type turbin5 Pelton
Maks vannføring (m3/s)28
Fallhøyde (meter)823
Satt i drift1948
Tilløpstunnel17,3 km. Gjennomsnittlig tverrsnitt 22,3 m2. Det vil si at den er brei som en vanlig norsk veg.