Tinfos 1 (nye)

Tinfos 1

Inntaket til Tinfos 1 kraftverk ble bygget i 1955 i Tinnelva og er plassert omtrent midt på Sagafosdammen.
Ved byggingen av Tinfos 1 ble hele fallet i Sagafossen utnyttet, inkludert den østre halvparten som Notodden kommune eide.
Gjennom vertikale sjakter føres vannet ned i kraftstasjonen som er utsprengt i fjell.

EierTinfos AS
Installert effekt (MW)40
Produksjonssnitt (GWh/år)40 220 (sammen med Tinfos 2)
Type turbin2 Kaplanturbiner
Maks vannføring (m3/s)160
Fallhøyde (meter)29,2
Satt i drift1955/1975 (aggregat 2)