Øst-Telemarkens Brukseierforening (ØTB) er en forening av kraftverkseiere i østre del av Skiensvassdraget og har ansvar for kraftreguleringene i denne del av vassdraget, herunder blant annet Møsvatn, Mårvatn, Kalhovdfjorden og Tinnsjøen. Brukseierforeningens eiere er Norsk Hydro ASA, Statkraft Energi AS, Skagerak Kraft AS, Tinfos AS og Skien Kraftproduksjon AS (Akershus Energi Vannkraft AS).

 

Møsvatn er regulert 18,5 meter mellom kote 900,00 og 918,50.
Møsvatns vannstand 29.09.2023 er kote: 918,28
Tinnsjøen er regulert 4 meter mellom kote 187,62 og 191,62.
Tinnsjøens vannstand 29.09.2023 er kote: 190,87
Heddalsvatn er ikke regulert og har en normalvannstand på kote 15,82
Heddalsvatns vannstand 29.09.2023 er kote: 16,32
Mårvatn er regulert 21,28 meter mellom kote 1100,00 og 1121,28
Mårvatns vannstand 25.09.2023 er kote: 1120,26
Kalhovdfjorden er regulert 11,12 meter mellom kote 1075,50 og 1086,62
Kalhovdfjordens vannstand 25.09.2023 er kote:

1083,75

   
Lufttemperatur ved Møsvatn 29.09.2023 kl. 09:00      Gr.C: 7,77
Lufttemperatur ved Rjukan 29.09.2023      Gr.C: venter..
Lufttemperatur ved Frøystul 29.09.2023 kl. 09:00      Gr.C: 8,06