Øst-Telemarkens Brukseierforening (ØTB) er en forening av kraftverkseiere i østre del av Skiensvassdraget og har ansvar for kraftreguleringene i denne del av vassdraget, herunder blant annet Møsvatn, Mårvatn, Kalhovdfjorden og Tinnsjøen. Brukseierforeningens eiere er Norsk Hydro ASA, Statkraft Energi AS, Skagerak Kraft AS, Tinfos AS og Skien Kraftproduksjon AS (Akershus Energi Vannkraft AS).

 

Møsvatn er regulert 18,5 høydemeter mellom kote 900,00 og 918,50.
Vannstand Møsvatn 16.07.2024 er kote: 918,20
Tinnsjøen er regulert 4 høydemeter mellom kote 187,62 og 191,62.
Vannstand Tinnsjøen 16.07.2024 er kote:

190,42

Heddalsvatn er ikke regulert og har en normalvannstand på kote 15,82
Vannstand Heddalsvatn 16.07.2024 er kote: 16,11
Mårvatn er regulert 21,28 høydemeter mellom kote 1100,00 og 1121,28
Vannstand Mårvatn 15.07.2024 er kote: 1120,16
Kalhovdfjorden er regulert 11,12 høydemeter mellom kote 1075,50 og 1086,62
Vannstand Kalhovdfjorden 15.07.2024 er kote:

1083,13

   
Lufttemperatur ved Møsvatn 16.07.2024 kl. 08:00      Gr.C: 9,39
Lufttemperatur ved Rjukan 16.07.2024 kl. 06:00      Gr.C: 12,99
Lufttemperatur ved Frøystul 16.07.2024 kl. 08:00      Gr.C: 10,05