Svelgfoss kraftverk

Svelgfoss

Da spørsmålet om modernisering av Svælgfos 1 – 2 og Lienfos kom opp på 1950-tallet, ble det bestemt å bygge et nytt kraftverk til erstatning for de tre gamle.
Det nye Svelgfoss kraftverk ble sprengt inn i fjellet nedenfor Lienfos og kunne utnytte mer vann og også 2-3 m fall som tidligere ikke var nyttig-
gjort.

EierNorsk Hydro (70,8%), Skagerak Kraft AS (29,2%)
Installert effekt (MW)92
Produksjonssnitt (GWh/år)506
Type turbin2 Francis
Maks vannføring (m3/s)168
Fallhøyde (meter)70
Satt i drift1958
VannveierFørst en 480 m lang kanal fra Kloumann- sjøen, videre en tunnel på 1830 m med 90 m2 tverrsnitt. Deretter et utjevningsbasseng og to trykksjakter på 90 m ned til maskinsalen.