Mæl kraftverk

Mæl

Kraftverket utnytter avløpet fra Moflåt og Mår kraftverk. Både maskinsal og utjevningsbasseng er sprengt inn i fjellet. Driftstunnelen tar også inn Kvitåa.

 

EierNorsk Hydro
Installert effekt (MW)36
Produksjonssnitt (GWh/år)206
Type turbin1 vertikal/Fransis
Maks vannføring (m3/s)102
Fallhøyde (meter)47
Satt i drift1957
Tilløpstunnel6,5 km med 70m2 tverrsnitt. (driftstunnel)