Kunngjøringer

  • Her medfølger informasjon fra ØTB/Statkraft. Oppdatert 28. november 2023.

Grunnet vedlikeholdsarbeider og inspeksjon i Mår kraftverk vil det i tiden fremover kunne være mer vann i de naturlige elveleiene da deler av vannvegen blir ledet ut av systemet. Anslått varighet er omlag tre uker.

 

  • På følgende sted finnes oppdatert informasjon angående Kalhovdveien:

Informasjonsside Kalhovdveien