Eidet 2

Kun tekniske detaljer er tilgjengelig.

Eidet 1

Kun tekniske detaljer er tilgjengelig.

Klosterfossen

Kun tekniske detaljer er tilgjengelig.

Skotfoss

Kun tekniske detaljer er tilgjengelig.

Tinfos 2

Tinfos 2 skulle utnytte halvparten av Sagafossen i Tinnelva, og for å få til dette ble vannet først ført gjennom en 900 m lang kanal, Holtakanalen. Les mer…

Tinfos 1

Inntaket til Tinfos 1 kraftverk ble bygget i 1955 i Tinnelva og er plassert omtrent midt på Sagafosdammen.
Ved byggingen av Tinfos 1 ble hele fallet i Sagafossen utnyttet, inkludert den østre halvparten som Notodden kommune eide. Les mer…

Svelgfoss

Da spørsmålet om modernisering av Svælgfos 1 – 2 og Lienfos kom opp på 1950-tallet, ble det bestemt å bygge et nytt kraftverk til erstatning for de tre gamle. Les mer…

Grønvollfoss

Kraftverket ligger i Tinnelva og utnytter fallet i Grønvollfossdammen.
Dammen har en lengde på 400 m, og forbi anlegget går det en kort tømmerrenne.

 

Årlifoss

Kraftverket ligger i Tinnelva og utnytter fallet i Årlifossdammen. Dammen er 26 m høy og bygd i Z-form for å få tilstrekkelig flomløp.
For å ta seg av den tids tømmerfløting, ble det bygd en 180 m lang tunnel forbi anlegget. Les mer…

Mæl

Kraftverket utnytter avløpet fra Moflåt og Mår kraftverk. Både maskinsal og utjevningsbasseng er sprengt inn i fjellet. Driftstunnelen tar også inn Kvitåa.

 

Moflåt

T.v. Dam Mæland. Inntaksdam for Moflåt kraftverk. T.v. er Måna og t.h. utløpskanalen for Såheim kraftverk.
Disse to løper sammen og går videre til Moflåt kraftverk gjennom kanalen t.h.

Såheim

Såheim ble bygd mellom 1912 og 1916. Bygningen er tegnet av professor Olaf Nordhagen og Thorvald Astrup og ble også kalt Såheimsoperaen.

 

Vemork

Det gamle Vemork kraftverk huser i dag Norsk Industriarbeidermuseum. Byggestart var i 1907, og det stod ferdig i 1911.

Den gangen det største vannkraftverk i verden.
Det moderne kraftverket fra 1971 ligger inne i fjellet bak det gamle.

Frøystul

Den nye kraftverket ble lagt 150 m inne i fjellet, og byggeperioden strakte seg fra juni 1993 til desember 1995. 28. april 1995 var det slutt på produksjonen i det gamle Frøystul kraftverk.

I løpet av sin 69-årige historie hadde det produsert ca 10.000 GWh, som tilsvarer ett års forbruk for ca. 400.000 eneboliger.